Dutch Open Projects sponsort de Gvenk Daily op Twitter

Twitter is een microblog tool met sociale netwerk aspecten dat multichannel gebaseerd is, bereikbaar vanuit meerdere media (SMS, RSS, web en o.a. instant messaging). Op twitter publiceerde Gerard van Enk elke ochtend een aantal relevante technische nieuwtjes. De dagelijkse nieuwtjes van gvenk werden professioneler en uiteindelijk werd er een separaat twitter account (gvenkdaily) en zelfs een website voor gemaakt.

Dutch Open Projects ondersteund het gebruik van nieuwe media op creatieve manieren en gelooft in het semantische web waar User Generated Content een vaste plaats heeft ingenomen. Het is om deze reden dat DOP officieel de sponsor is voor het nieuws dat gebracht wordt door de gvenkdayly. Door de gvenkdaykly financieel te ondersteunen wil DOP de nieuwsvoorziening in Nederland pluriformer maken en User Generated Content projecten stimuleren.

Als je een twitter account hebt, volg dan gvenkdaily voor de dagelijkse samenvatting van het ICT gerelateerde nieuws. En je kan natuurlijk DutchOpen ook gaan volgen om op de hoogte te blijven van DOP haar activiteiten. En volg natuurlijk ook onze medewerker bert boerland

Over DOP:
Dutch Open Projects (DOP) wil Nederlandse grootste en beste Open Source webapplicatie bouwer worden. DOP gebruikt voor het verwezenlijken va deze missie de beste tools in de PHP gemeenschap (o.a. Drupal, SugarRCM, Symfony en Joomla!) en investeert in deze gemeenschappen geld en tijd om zo met de beste mensen de mooiste diensten te maken voor onze klanten. Tot onze klantenkring behoren NCR Handelsblad, Nutreco, TNO en bijvoorbeeld de Fietsersbond. DOP is fysiek gevestigd in Leusden en online op http://dop.nu te vinden.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Wel erg rustig die twitter van dop

Valt niet echt veel op te beleven :)

Vast druk met projecten 8)