Ergenissen 2.0


(tweet)

ergenissen 2.0, storen aan mensen die zich er aan storen alles twee punt nul te noemen

Kunnen we nu ophouden om alles tweepuntnul te noemen? Er is werkelijk geen sessie of congres waar niet de twee punt nul over oude zakken wordt heen gegoten, blijft oude wijn mannen (m/v). Ambtenaar twee punt nul? Pleeeeeease. Stop 2.0! Nu 2.0! Tweepuntnul 2.0!

krig je natuurlijk wel tweets als deze terug :-)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

meer mensen zijn het met me eens 2.0

http://www.molblog.nl/online/7941

--
groets, bert boerland