fantasia RIP

fantsaia//bbc.co.uk heeft het news dat een van de hoofkarakters van disney dood is. niet donald of mickey maar een van de makers van disney; de tekenaar van dombo, de maker van fantasia. en een ieder die fantasia op zijn netvlies heeft gehad in zijn jeugd, wil tekenaar worden.

hij iszoals zo velen- gedesilusioneerd bij disney weg gegaan:Peet also asked that his name be taken from the credits of The Jungle Book, which was in development, because he disliked changes made after he left the project.

After Peet left Disney, he published children's books, including Goliath II, The Pinkish, Purplish, Bluish Egg and Chester the Worldly Pig.

btw: in mijn //att.nl tijd hadden we disney als klant met 3 servers; Huey, Dewey, Louie. dat was niet de slimste naamgevingsconventie, op zijn nederlands is het al moeilijk genoeg (kwik kwak en kwek). huey is down...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

whatever de logica was

ik begreep hem niet :-)

--

groets,

bertboerland