Hoe Getronics-PinkRoccade haar eigen Wikipedia opleukt

Het kon natuurlijk niet uiblijven. Nadat ik schreef< over hoe PcM haar eigen wikipedia entry censureeert moest ik ook de hand in eigen boezem steken. Ook Getronics-PinkRoccade maakt zich schuldig aan het "verbeteren" van haar wikipedia entry.

De wikipedidia pagina is de Nederlandse Getronics-PinkRoccade entry. Als je kijkt op "geschiedenis" zie je dat het IP adres "144.44.150.152" een aantal veranderingen heeft gedaan. Deze gebruiker (of eigenlijk: de gebruikers achter dit NAT IP adres) hebben veel goede veranderingen gedaan. Maar de "verbetering" op de pagina van Getronics ruikt een beetje, nee stinkt:

Getronics PinkRoccade - Wikipedia

Getronics PinkRoccade versterkt de bedrijfsprocessen van haar opdrachtgevers met intelligente en doelmatige toepassingen van ICT. Dit gebeurt op strategisch, operationeel en beheersmatig niveau, zodat opdrachtgevers zich volledig kunnen richten op hun kernactiviteiten. Organisaties die werken met informatie-intensieve processen, zoals overheden, financiële dienstverleners, industrieën en zorgaanbieders, herkennen in Getronics PinkRoccade een gedegen en betrouwbare partner. In praktijk gebracht door 10.500 medewerkers die bij Getronics PinkRoccade de ontplooiingsmogelijkheden vinden die ze van de nummer één IT-werkgever in Nederland mogen verwachten.

"...versterkt... inteligente... strategisch... gedegen en betrouwbare partner...ontplooiingsmogelijkheden... nummer één IT-werkgever", klinkt als brochureware taal van domme old skool marketeers die cursus "twee punt nul" hebben gehad. En inderdaad, RIPE zegt:

netname: GETRONICSNET


Damm these losers! Los van het schrijven van een walgelijke tekst is de manier waarop deze toegevoegd wordt ook niet conform de mores van Wikipedia. Hoewel het niet verboden is om je "eigen" wiki entry te veranderen wordt wel gevraagd "een neutraal standpunt in te nemen", het zogenaamde Neutral POV principe. De belangerijkste reden om niet je eigen pagina te editen is het de "Conflict of Interest" en het feit dat er problemen zijn met het werken aan je eigen entry:

They are often biased, usually positively.

En als ik nog eens doorneem wat mijn collegas over haar werkgever schrijven en weghalen, schaam ik mij diep:

"Een nieuwe ontslagronde waarbij 1000 banen verloren gaan is aangekondigd."

werd even weggehaald want minder positief voor de wervingscampagne. Bhaa, amateurs 2.0!De